Medisch dossier:

 

U kunt bij uw huisarts een medisch dossier opstarten. In dit dossier houdt de dokter al uw medische gegevens bij. Voor dit dossier betaalt u jaarlijks een bedrag dat volledig door het ziekenfonds wordt terugbetaald.

Als u zon dossier hebt betaalt u minder remgeld bij uw vaste huisarts.